Oddaja povzetkov

OBVESTILO: Povzetkov ne sprejemamo več!

Na e-naslov  biomolekularec2018@gmail.com pošljite povzetek, ki ni daljši od 350 besed (štejejo tudi naslov in imena avtorjev). Pogoj je, da je ste delo, ki ga želite predstaviti, opravili sami ali skupaj s sošolci, ki so soavtorji povzetka, ter da ste imeli pri delu mentorja, ki ga navedete na prijavnici. Rok za prijavo prispevkov je 7. julij 2018.

Dobrodošli že objavljeni rezultati, pa tudi izsledki raziskav v začetnih stopnjah, sveže ideje za raziskovalno delo, primeri uspešnega povezovanja med področji ter karkoli zanimivega s področja biomolekularnih znanosti.


Povzetek vsebuje naslov(-e), ime(na) avtorja(-ev), ime predavatelja (podčrtaj avtorja, ki bo predstavil prispevek), ime mentorja (če gre za prispevek dijaka ali študenta), naziv šole/fakultete/inštituta/… in besedilo, ki kar najbolje razloži, s čim si se ukvarjal in kakšne rezultate si dobil.

Primer:
Bionanomateriali na osnovi polipeptidov
Dominik Jankovič, Florijan Jalševac, Diana Fink
Srednja šola Črnomelj
Mentorji: Margareta Šavli (Srednja šola Črnomelj), Andrej Čufer (Srednja šola Črnomelj) in Helena Gradišar (Kemijski inštitut, Ljubljana)

Organizacijski odbor bo pregledal poslane povzetke in se odločil glede predstavitev. O izbranih prispevkih, ki bodo predstavljeni na Dnevu biomolekularnih znanosti, vas bomo obvestili po e-pošti. Če bo prispevkov več kot jih bo mogoče predstaviti, bomo tudi ostale prispevke objavili v zborniku povzetkov. Če bomo organizatorji presodili, da je delo primerno, ga bomo objavili.

Ne pozabite, tudi aktivni udeleženci se kot udeleženci posebej prijavite v spletnem prijavnem obrazcu do 20. septembra 2018.

Najnovejši Prispevki