Prijava

Možna sta dva tipa prijav in sicer kot:

Prijave za aktivne obiskovalke in obiskovalce sprejemamo torej do 30. junija 2020, za pasivne pa do 16. septembra 2020. Prijave so potrebne, da organizatorji vemo, koliko približno nas bo; vedno se na eno prijavnico prijavi samo eden, ne kot skupina, saj potrebujemo vaša imena in od kod prihajate (s katere šole, fakultete, inštituta, …). Udeležba bo za vse seveda brezplačna.

Najnovejši Prispevki