O dogodku

Dogodek BIOmolekularec organizira Slovensko biokemijsko društvo. Za informacije v zvezi z dogodkom pišite na naslov biomolekularec2018@gmail.com.

Vsebina dogodka:

 • sveže ideje za raziskovalne naloge,
 • najuspešnejše srednješolske raziskovalne naloge,
 • zanimive diplomske, magistrske in druge raziskovalne naloge,
 • dokončana doktorska dela in doktorske raziskave v teku,
 • delo podoktorjev in vabljenih uveljavljenih raziskovalcev s področja bioznanosti ter
 • pogovori z uveljavljenimi raziskovalci ter podjetniki.

Organizacijski in znanstveni odbor dogodka sestavljajo (po abecednem vrstnem redu):

 • prof. dr. Aljoša Bavec (UL MF)
 • prof. dr. Blaž Cigić (UL BF)
 • doc. dr. Bojan Doljak (UL FFA)
 • doc. dr. Miha Pavšič (UL FKKT)
 • dr. Ajda Taler-Verčič (IJS)

Najnovejši Prispevki